Informacje o infrastrukturze Krakowa

Pośród licznych miast w kraju, miasto Kraków wybija się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale również na wielu innych obszarach. Staje się regionem przyjemnym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie w górę.
Pozytywne zmiany w stolicy małopolski.
Co niezłego wypracowano w ciągu niedawnego czasu? Ilość zmian i inwestycji jest spora. Bardzo wsparły rząd w tej materii dotacje EU, z których miasto chętnie czerpie. Dynamiczne postępowanie w zakresie zdobywania dotacji sprawiły, że gmina rozwinęła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz potrzebne obiekty użyteczności publicznej.
Szerokie innowacje nie są widoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie znaczy to jednak, że nie funkcjonują. Zwykle ignorujemy nie związane z nami historie. Statystycznemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w regionie niewiele się dzieje. Natomiast miasto zmienia się z każdym dniem. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami, budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, jakie pomagają mieszkańcom pełniej i wygodniej żyć. Kraków zmienia się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Moc Krakowa idzie w górę dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. Te nowości przyciągają turystów do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych projekty nie tyczą się jedynie ścisłego centrum miasta, ale też są związane z całym regionem. Dlatego lepiej nie narzekać tylko dostrzec zmiany w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe lata – jeśli będzie możliwość zachowania tempa rozwoju – umożliwią miastu zostać niezwykłą stolicą małopolski.
Prezydent miasta Krakowa